กองทุน LTF และ RMF

      ปิดความเห็น บน กองทุน LTF และ RMF

ในฐานะมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไป ที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานประจำ เสาร์อาทิตย์ที่พอจะมีเวลาว่างก็อยากจะพักผ่อนบ้าง เวลาที่จะมาศึกษาเรื่องเงินๆ ทองๆ ก็จะมีไม่มาก

ยิ่งจะให้มาติดตามข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ดูยุ่งยากและมากมายก็คงจะไม่ไหว ดังนั้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งมีผู้บริหารกองทุนคอยดูแลอย่างกองทุน LTF และ RMF จึงเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือนได้ดีที่สุด และยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย โดยบทความนี้จะเน้น 3 เทคนิคในเรื่องการลงทุนใน LTF RMF และวิธีการลงทุนของมนุษย์เงินเดือน

LTF and RMF funds

  1. LTF: Long Term Equity Fund เป็นกองทุนที่สามารถนำมูลค่าเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องลงทุนเป็นระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน (โปรดศึกษาเงื่อนไขของ LTF เพิ่มเติม) โดย LTF จะเป็นกองทุนที่นำเงินไปลงทุนในหุ้น ซึ่งสามารถแบ่งประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
  2. LTF ที่นำเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้น:เหมาะกับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงการลงทุนได้มาก เนื่องจากหุ้นเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ในระหว่างการลงทุนบางปีอาจเห็นผลตอบแทนติดลบ 40% – 50% อย่างไรก็ตามหุ้นมักมีผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เมื่อผู้ลงทุนมีการถือครอง LTF ครบ 7 ปีปฏิทินตามเงื่อนไข กองทุน JUMBO25 ปันผล LTF ของ บลจ. ทหารไทย เป็นหนึ่งในตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้
  3. LTF ที่นำเงินลงทุนในหุ้นประมาณ 70%:เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลดหย่อนภาษีผ่าน LTF แต่ไม่อยากรับความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนของ LTF ประเภทนี้จะมีความผันผวนลดลง เนื่องจากมีการแบ่งเงินประมาณ 30% ไปลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อาทิเช่น กองทุน JUMBO PLUS ปันผล LTF ของ บลจ. ทหารไทย