การสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบัน

      ปิดความเห็น บน การสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ปัจจุบันคนหันมาทำธุรกิจมากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการทำธุรกิจเป็นอะไรที่มั้นคงที่สุดแล้ว

หลักการสร้างธุรกิจยุคนี้ให้ติดลมต้องมีความเข้าใจพนักงานและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานช่วงพักเบรกแบบเข้าใจซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้งานขับเคลื่อนขณะเดียวกันต้องรู้จักสังเกตลูกค้าของตนให้ได้

 do business

         เพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าไม่ควรแค่คิดจะขายของอย่างเดียว และสิ่งสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อดิจิทัลมาช่วยในการทำการตลาด นอกจากนี้ ผู้ร่วมเสวนายังเห็นว่าเชียงใหม่มีศักยภาพที่จะทำธุรกิจต่อไปได้อีก เพราะมีปริมาณนักท่องเที่ยวและกำลังบริโภคในจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามาเป็นระยะ แต่ยังมีรูปแบบธุรกิจคล้ายกัน ดังนั้นต้องหาจุดขายให้เชียงใหม่มีความแตกต่าง และสร้างคุณค่าควบคู่มูลค่าให้กับธุรกิจ